ที่ตั้งสำนักงาน:
227/68-69 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246042 แฟกซ์.043-246043
ดูใน Google Maps