หน้าแรก > สินค้า > ส่วนประกอบของสายพาน
 
  สายพานลำเลียงประกอบด้วยส่วนต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน 5 ส่วน แต่ละส่วนมีความสำคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
 
 


1. ยางบน ( Top Cover)
เป็นส่วนที่อยู่บนสุดและทำหน้าที่ในการรับวัสดุ ดังนั้น การคัดเลือกยางผิวบนให้ เหมาะสมกับลักษณะของงาน จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดต้นทุนในการผลิต ยางบนมีหลายเกรด เช่น เกรดทนเสียดสี เกรดทนความร้อน เกรดทนน้ำมัน เกรดทนกรด-ด่าง เกรดที่ใช้กับอาหาร และเกรดทนไฟ เป็นต้น

2. ยางน้ำกาว ( Skim Coat )
เป็นยางเหลวมีคุณสมบัติเป็นกาวเคลือบอยู่บนผ้าโพลีเอสเตอร์ ซึ่งช่วยป้องกัน การหลุดร่อนของยางในและยางผิว

3. ยางใน ( Inner Rubber ) เป็นยางบางแทรกอยู่ระหว่างชั้นผ้าโพลีเอสเตอร์ เพื่อเสริมแรงเกาะติดกันระหว่าง ชั้นผ้าให้สูงขึ้น ป้องกันชั้นผ้าแตกแยกออกจากกัน

4. ผ้าโพลีเอสเตอร์ ( EP ) มีคุณสมบัติในการทนแรงดึงและรับน้ำหนักวัตถุดิบ ผ้าโพลีเอสเตอร์มีหลายเบอร์ ขึ้นอยู่กับเส้นใยที่ใช้ทอผ้า เบอร์ใหญ่สามารถรับแรงดึงได้ดี

5. ยางล่าง ( Bottom Cover ) เป็นยางที่สัมผัสกับลูกกลิ้งทางด้านล่างโดยตรงไม่ได้รับการสัมผัสจากการวัสดุลำเลียงเหมือนกับยางบน ความหนาของยางล่างจึงออกแบบให้บางกว่า โดยมี คุณสมบัติตามเกรดต่างๆ เช่นเดียวกับยางบน

   
   
 
2
2.5
1.5
6
3
2.5
1.5
7
4
3.5
1.5
9
5
3.5
1.5
10
6
4
2
12
 
 
 


International Sales, please contact MUI Asia Pacific: [email protected]
 
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบล์ท จำกัด
51/231 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 8, ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน, อ.เมือง, จ.นนทบุรี 11000
โทร. 036-329559 แฟกซ์. 036-329546 อีเมล์. [email protected]
Copyright © 2008 mui Rubber Belt Co.,Ltd . All Rights Reserved.